Aktuality

29. září 2023

Oznámení pro zákazníky -Omezení provozu - Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že v pátek 29. 9. 2023 bude provoz firmy TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o. zcela uzavřen. Budeme se na Vás těšit opět v pondělí 2. 10. 2023. Děkujeme za pochopení.

21. prosince 2022

Naše společnost v roce 2022 úspěšně absolvovala recertifikační audit provedený firmou BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a dozorový audit provedený firmou ITC Zlín a.s.

1. ledna 2022

Vydáno nové „Stavebně technické osvědčení“ pro výrobky „přechodové spoje ocel/PE-RC“ č. STO – AO 224 - 17/2007/f, s platností do 31.12.2024

1. ledna 2022

Vydán nový "Certifikát výrobku" č. 07 0122 V/AO/g pro „přechodové spoje ocel/PE-RC“

1. ledna 2022

VÚSAPL, a.s., Nitra vydal nový "Protokol o skúške typu" č. S06/21/0002/3502/SG pro přechodové spoje ocel/PE 100, PE 100 RC, platný pro území Slovenské republiky.

obrazek_kategorie

Navařovací trubky se závity R podle ČSN ISO 7-1

Ocelové bezešvé trubky opatřené kalibrovaným trubkovým závitem R pro spoje těsnící na závitech podle ČSN ISO 7-1. Tyto závity jsou kuželové vnější, jsou určeny pro závitový spoj, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Trubky jsou primárně určeny pro tlakový rozvod topných plynů (zemní plyn, svítiplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. 

Výroba plynárenských zařízení.